Przypominamy o zbliżających się urodzinach 18 sierpnia 2023 r. prof. Andrzeja Januszajtisa.

Naukowiec, nauczyciel akademicki związany z Politechniką Gdańską, Przewodniczący Rady Miasta, Honorowy Obywatel Miasta Gdańska, członek wielu towarzystw naukowych, honorowy członek Koła Przewodników Miejskich i Terenowych PTTK im. Franciszka Mamuszki w Gdańsku, niestrudzony propagator historii i architektury Gdańska, jego miłośnik, gawędziarz…

Andrzej Jacek Januszajtis przyszedł na świat 95 lat temu, 18 sierpnia 1928 r. w Lidzie (dzisiaj Białoruś). W 1933 r. jego rodzina przeprowadziła się do Lublina. Do Gdańska przybył w 1948 r. tuż po maturze. Rozpoczął wówczas studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej, które ukończył w 1954 r. Równocześnie uczył się w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Sopocie w klasie fortepianu. Początkowo mieszkał w Sopocie, ale już od 1958 r. na stałe w Gdańsku.
Zawodowo związał się z Politechniką Gdańską. Od 1954 r. został pracownikiem naukowym w Katedrze Fizyki. Tu uzyskał w 1964 r. stopień doktora nauk fizycznych (specjalizacja: fizyka ciała stałego). Był uczniem prof. Ignacego Adamczewskiego dzięki, któremu opracował trzytomowy podręcznik dla studentów „Fizyka dla politechniki”. Od 1964 r. na stanowisku docenta. Na Politechnice pełnił różne funkcje: został dyrektorem międzywydziałowego Instytutu Fizyki PG, dziekanem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Swoją karierę naukową zakończył w Katedrze Fizyki Molekularnej.
Po 1990 r. włączył się w działalność społeczną. Wybrano go na członka Rady Miasta Gdańska z ramienia Komitetów Obywatelskich. Piastował stanowisko jej Przewodniczącego w latach 1990–1994.
Przez cały ten cały czas, niezwykle intensywny zawodowo, Profesor prowadził badania nad historią i architekturą Gdańska. Spędził wiele godzin w archiwach i bibliotekach ślęcząc nad dokumentami i mapami. Rezultaty tych studiów znalazły się w jego licznych popularyzatorskich publikacjach. Już jego pierwsza książka „Z uśmiechem przez Gdańsk”, z ilustracjami Zbigniewa Jujki, wydana w 1968 r. wzbudziła wielkie zainteresowanie i ujawniła jego niezwykłą elokwencję oraz swadę. Profesor zainicjował też wiele działań, m.in. zaangażował się w prace nad rekonstrukcją zegara astronomicznego w Kościele Mariackim, carillonu w Kościele św. Katarzyny czy w uratowanie przed rozbiórką Wartowni nr 1 na Westerplatte.
Co należałoby podkreślić, Pan Profesor w 1965 r. ukończył kurs przewodnicki PTTK, a w latach 1968-1970 był członkiem komitetu redakcyjnego kwartalnika „Jantarowe Szlaki”. Stąd nie dziwi przyznanie mu tytułu honorowego członka naszego Koła.
Działalność Pana Profesora została zauważona i doceniona zarówno przez władze lokalne jak i państwowe. W 2002 r. wyróżniono go tytułem honorowego obywatela Gdańska. Natomiast prezydent RP Bronisław Komorowski odznaczył go w 2014 r. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2018 r. przyznano mu Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Każdy występ Pana Andrzeja Januszajtisa w radiu czy telewizji przyciąga rzesze jego wielbicieli, a jego cykliczne wykłady, odbywające się w Sali Ratusza Starego Miasta w NCK, stały się już legendarne.
Nie można wyobrazić sobie kulturalnego Gdańska bez Pana Profesora Andrzeja Januszajtisa!

Życzymy Panu Profesorowi dużo zdrowia i jeszcze więcej miłości i podziwu od mieszkańców Gdańska!